Filipperbrevet

Tekstnært og livsnært online studieopplegg

Forfatter: Henrik Hadberg

Utgiver: Biblegroups.today

Omfang: 8-12

Læringsmål: Få kunnskap til bibeltekster. Oppleve sammenheng mellom bibeltekst og hverdagsliv i livsnære og aktuelle samtaler.

Målgruppe: Bibelgrupper, samtalegrupper

Innhold: Materialet er nettbasert hos Biblegroups.today.

Studieopplegget kan bestilles her: biblegroups.today

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!