Er Bibelen Guds ord?

En studiebok om: Bibeltro, bibelkritikk, bibelkrise og bibeltroskap

Forfatter: Ingulf Diesen

Utgiver: Hermon forlag

Omfang: 4 - 12

Læringsmål: Leseren skal lære om Bibelen som Guds ord

Målgruppe: Bibelgrupper, studiegrupper

Innhold: Mye i samtiden vil rokke ved Bibelens autoritet. Denne boken er et kampskrift for troen på en hel bibel – troen på at Bibelen ikke bare inneholder, men er Guds ord til oss.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!