Engasjerende trosliv- helt naturlig

Hvordan oppdage og utvikle mitt, ditt og menighetens trosspråk?

Forfatter: Kjetil Sigerseth

Utgiver: NaMu Norge

Omfang: 8 - 16

Læringsmål: Deltakerne skal lære om ulike trosspråk og få erfare mangfoldet i trosuttrykk. Deltakerne skal få større forståelse og respekt for sitt og andres trosuttrykk. Deltakerne skal lære å utforske trosspråk og trosuttrykk.

Målgruppe: Smågrupper

Innhold: En viktig og nyttig bok om engasjert trosliv og de ulike trosspråkene. Boka vil hjelpe deg til å se hvor fargerikt og mangfoldig troslivet er blant dem du deler troen med. Boka lærer oss noe om forholdet mellom den enkeltes trosvei og trosspråk, og felles trospraksis som vi slipper til i fellesskapet. Illustrasjonene til Ingvild Dalland Husabø er også med å gi de ulike trosspråkene liv.

Boka kan bestilles på www.namunorge.no

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!