En tro som varer

Forfatter: Jarle og Karine Waldemar

Utgiver: Hermon

Omfang: 16-32

Læringsmål: Gi foreldre inspirasjon og verktøy til utøvelse av tro i hjemmet. Reflektere over forskning og anerkjente studier som sette fokus på den kristne foreldrerollen.

Målgruppe: Foreldre

Innhold: Boka bygger på nyere forskning og setter fokus på den kristne foreldrerollen. Bli inspirert og utfordret til å sette fokus på tro i ditt hjem.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!