Hopp til innhold

Gutt og jente

Målgruppe: Ungdom, foreldre og ungdomsledere

Innhold: Boken tar for seg viktige spørsmål om seksualitet, relasjoner og identitet. Den skaper rom for selvrefleksjon og er et godt verktøy som kan hjelpe unge mennesker til å ta gjennomtenkte valg.

Boken kan bestilles fra guttogjente: Guttogjente

Forfatter:
Olaf Edsinger, Per Ewert, Therese Ewert og Julie Weestram
Utgiver:
guttogjente.no
Læringsmål:
Lære om seksualitet, relasjoner og identitet. Reflektere over spørsmål som har med seksualitet og relasjoner. Beskrive og ta stilling til hva en vil gjøre i konkrete situasjoner. Reflektere og skape arenaer for å snakke om utfordrende temaer ut fra et kristent livssyn.

En tro som varer

Jarle og Karine Waldemar
Les mer

Dette skulle jeg visst før vi ble gift

Gary Chapman
Les mer

Ting jeg skulle ønske vi visste før vi ble foreldre

Gary Chapman
Les mer