Eksponentiell

Hvordan du og vennene dine kan starte en misjonal menighetsbevegelse

Forfatter: Dave Ferguson & Jon Ferguseon

Utgiver: Hermon forlag

Omfang: 20 - 30

Læringsmål: Bli inspirert og utrustet som leder. Lære om misjonal menighetsbevegelse. Utforske nye ideer og finne anvendelsesområder for disse.

Målgruppe: Ledere

Innhold: Boka er en beskrivelse av hvordan det lille og det store henger sammen. Du kan gjøre det! Det er dette brødrene Ferguson vil at vi skal tro – og begynne å handle på. Grundig og troverdig og med bred erfaring, omfattende analyse og et brennende hjerte presentere Dave og Jon Ferguson hvordan du kan ta Apostlenes gjerninger 1,8 på alvor.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!