Disippelskap

Hva sier Bibelen?

Forfatter: Per Åge Berge

Utgiver: Lunde forlag

Omfang: 10-20

Læringsmål: Leserne skal få mer innsikt i hva det innebærer å være en disippel etter Bibelens modell.

Målgruppe: Bibelgrupper, cellegrupper og studiegrupper for unge

Innhold: Forfatteren tar deg gjennom 4 faser i disippellivet med utgangspunkt i Jesu direkte oppfordringer: Følg meg! Stol på meg! Lær av meg! Gi det videre! Boka inneholder 10 gruppesamlinger med spørsmål til samtale.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!