Delta Konflogg

Forfatter: Brage Molteberg Midtsund og Runar Johannessen Liodden

Utgiver: IKO-forlaget

Læringsmål: Koble tenåringens livserfaring til kristen tro og tradisjon og formidle kristen livserfaring på en konkret og praktisk måte

Målgruppe: Konfirmanter

Innhold: Konflogg er konfirmantens egen bok som kan brukes gjennom hele konfirmanttiden.

Boka inneholder kjernestoff fra samlingene, og gene sider for å notere fra samlinger, gudstjenester og andre aktiviteter. Det er også satt av plass til hilsen fra medkonfirmanter.

Konfloggen inviterer til deltakelse og blir på den måten både en minnebok, et sted å finne stoff om kristen tro og et sted hvor konfirmanten setter ord på egen tro og tvil.

Boka finnes både på bokmål og nynorsk.

Tilleggsressurser: Delta Lærerveiledning (kr 495,-) som er en detaljert gjennomgang av hver av de 19 samlingene og Delta Presentasjon (kr 1 032,- ? mva) – en minnepinne med et digitalt   presentasjonsverktøy for PC og Mac.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!