Bønner fra hjertet

Bibelstudie fra Salmene

Forfatter: Dan Månsson

Utgiver: Biblegroups.today

Omfang: 8-12

Læringsmål: Vise hvordan Bibelens salmer kan ha relevans for vår hverdag i dag og hvordan bønner fra hjertet til kong David fortsatt finner gjenklang hos dagens mennesker.

Målgruppe: Bibelgrupper og studiegrupper

Innhold: Materiellet inneholder opplegg fra Salme 1 til 8.

Studieopplegget kan bestilles her: http://biblegroups.today

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!