Bærekraftig kirkeliv

"Menighetsdoktoren" svarer på aktuelle spørsmål

Forfatter: Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Utgiver: Hermon forlag

Omfang: 20-30

Læringsmål: Deltakerne skal reflektere over hva de gjør, hvordan de utfører arbeidet og hvordan de kan forbedre arbeidet. Deltakerne skal få hjelp til å finne svar på hvordan de skal håndtere ulike utfordringer de møter i kirken.

Målgruppe: Medarbeidere og ledere i lokale kirker.

Innhold: Boka inneholder bearbeidede artikler fra «Menighetsdoktoren», en spalte i avisen Dagen. Boka gir svar på noen tidsaktuelle spørsmål om ledelse av den lokale kirke. Med bibelforankrede argumenter, relevante problemstillinger og livsnære illustrasjoner skapes det tro for at god ledelse former en bedre fremtid.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!