Ansikt til ansikt

Forfatter: Kjell Markset

Utgiver: Hermon

Omfang: 20 - 40 timer

Læringsmål: Hjelp til å finne vår vei og vår livstil.

Målgruppe: Voksne

Innhold: ANSIKT TIL ANSIKT er et gruppe- og samtale konsept som bygger på boken LEV VEL.

ANSIKT TIL ANSIKT kan brukes sammen med ektefelle, venner eller andre – men ikke minst i en gruppe – ansikt til ansikt.
Her deler vi livet med hverandre. Samtaleopplegget er et redskap for å skape de gode møteplassene mellom vanlige mennesker – i rommet mellom himmel og jord.
Vi møtes her og nå i hverdagens øyeblikk – hvor vi kan lette våre minner fra fortiden, samtale om våre tanker og følelser i nåtiden og dele våre drømmer for fremtiden. Det handler om å dele dagens småting med livets stor-ting.
Samtaleopplegget Ansikt til ansikt er et redskap for å skape de gode møteplassene mellom vanlig mennesker i rommet mellom himmel og jord. Det er fire grunnleggende basisområder i livet: relasjoner, kosthold, arbeid og hvile, de 4 Basics. Disse fire basene skaper en femte base som er livet også kalt vårt hjerte.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!