9 spørsmål fra unge om Bibelen

Forfatter: Kristoffer Eknes (red)

Utgiver: Ventura forlag/Den norske Israelsmisjon

Omfang: 12 - 24

Læringsmål: Lære å samtale og reflektere rundt grunnleggende spørsmål om den kristne troen.

Målgruppe: Bibelgrupper, studiegrupper.

Innhold: I boka «9 spørsmål fra unge om Bibelen» finner du spørsmålene som «alle» lurer på, men som ikke alle våger å stille. I boka møter du åtte forfattere fra ulike sammenhenger. De har tatt fatt på ni av de hyppigst stilte spørsmålene om Bibelen, blant nærmere hundre unge kristne. Hver tekst inviterer deg til å stille spørsmål og søke svar, sammen med andre. Forfatterne gir deg gode verktøy på veien, som kan brukes til selvstudie og i bibelgrupper.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!