Tilskudd

All organisert opplæring for voksne kan få tilskudd (14 +).

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Hvordan søke om godkjenning av ny studieplan

Denne filmen er en detaljert gjennomgang av hvordan du bruker Tilskuddsportalen til å søke K-stud om godkjenning av studieplan. Filmen viser et[...]
Les mer Les mer

Hvordan søke tilskudd

Denne filmen er en detaljert gjennomgang av hvordan du bruker Tilskuddsportalen til å søke K-stud om tilskudd til kurs og studiegrupper. Filmen[...]
Les mer Les mer

Søker tilskudd til Tentro og konfirmantundervisning

Doris Tonheim fra Flekkerøy misjonskirke og kateket Elise Frøyen bruker tilskuddsordningene fra K-stud aktivt i menighetens opplæringsarbeid.[...]
Les mer Les mer

Tilskudd til organisert opplæring

Alle menigheter og lokallag som er tilsluttet våre medlemsorganisasjoner kan søke om tilskudd til kurs og annen organisert opplæring. Det kan[...]
Les mer Les mer

To nye stimuleringsordninger for kurs og leirer

Trenger menigheten eller organisasjonen din ekstra hjelp til å komme i gang med nye kurs i år? Kristelig studieforbund innfører nå to[...]
Les mer Les mer

Kontroll av kurs

K-stud er ansvarlig for å forvalte ordningen i henhold til voksenopplæringsloven, og utfører kontroll av alle søknader om tilskudd til kurs.[...]
Les mer Les mer

Lage studieplan eller bruke en forhåndsgodkjent?

Før man starter opp kurset eller studiegruppen, må opplegget være godkjent for å kunne søke tilskudd fra K-stud. Vi har også mange[...]
Les mer Les mer

Regionale tilskudd

Noen av fylkeskommunene gir tilskudd til opplæring via studieforbund. Det er våre regionledd som forvalter midlene. Noen steder må dere selv[...]
Les mer Les mer

Pedagogiske utviklingsmidler (PU)

K-stud lyser vanligvis ut PU-midler på høsten hvert år, for 1-eller 2-årige prosjekter som starter opp året etter.   Hensikten med[...]
Les mer Les mer

Kopinor

Avtale om kopiering Det kan ofte være aktuelt å kopiere fra bøker, trykksaker og artikler i et lokallag. Særlig er dette aktuelt i forbindelse[...]
Les mer Les mer

Info in english

About K-Stud (Christian Association for Adult Education in Norway) Christian Association for Adult Education in Norway (hereafter referred to as[...]
Les mer Les mer