Hopp til innhold

På vei

Målgruppe: Voksne innvandrere og flyktninger

Innhold: På vei er et begynnerverk i norsk der arbeidslivstemaer er naturlig integrert. På vei legger vekt på uttale og muntlig språk, og filmer og foto fra norsk arbeidsliv og andre områder setter i gang samtalene.

Forfatter:
Elisabeth Ellinsen og Kirsti Mac Donald
Utgiver:
Cappelen
Læringsmål:
Lære norske språk og lære om samfunnskunnskap og arbeidsliv