Snakkekort fra Blå kors

Samtalestarter om rus, gaming og mobbing.

Utgiver: Blå kors

Pris: Gratis. Se: www.blakors.no/snakkekort

Omfang: 4 -12

Læringsmål: Deltakerne skal få økt refleksjon og evne til å motstå gruppepress. Deltakerne skal reflektere rundt etiske dilemma og hverdagslige situasjoner til temaene alkohol, narkotika, sosiale medier, gaming, mobbing og seksualitet

Målgruppe: Konfirmanter, ungdom 14 – 18 år

Innhold: Snakkekort fra Blå kors er en kortstokk med spørsmål og dilemma om aktuelle temaer i ungdommers liv: alkohol, narkotika, sosiale medier, gaming, mobbing og seksualitet.

På www.blakors.no/snakkekort ligger videoer og undervisningsmateriell som kan brukes sammen med kortene.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!