Jesu gjenkomst

En gjennomgang av Johannes' åpenbaring

Forfatter: Kurt Hjemdal

Utgiver: Lunde forlag

Omfang: 10-30

Læringsmål: Leseren skal lære mer om Johannes’ åpenbaring og om budskapet i denne boka i Bibelen.

Målgruppe: Bibelgrupper, cellegrupper, studiegrupper

Innhold: Kurt Hjemdal har laget et bibelstudieopplegg slik at leserne kan få hjelp til å forstå Johannes’ åpenbaring. Forfatteren vil gi leserne nøkler til å forstå budskapet i Johannes’ åpenbaring på en måte som setter resten av Bibelen i et avgjørende perspektiv.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!