Hvordan utvikle frivilligheten i kirken?

Modulbasert ressursmateriell til bruk i menigheter

Forfatter: Kirkerådet (DnK)

Omfang: 4 - 12

Læringsmål: Bevisstgjøring og erfaringsutveksling omkring frivillighetsarbeidet i menigheten/organisasjonen.  Få kunnskap om motivasjon, rekruttering og oppfølging av frivillige. Reflektere omkring ulike måter å lede og organisere arbeidet på. Reflekterer om hvordan frivillighetsarbeidet kan forbedres og utvikles lokalt. Arbeide strategisk og systematisk med frivillighet i egen menighet/organisasjon.

Målgruppe: Ansatte og frivillige i menigheter og organisasjoner

Innhold: Ressursmateriellet presenterer ny og oppdatert kunnskap om kirkelige frivillighet. Materiellet er med å sette frivilligheten på dagsorden gjennom felles refleksjoner. De seks modulene påpeker muligheter og utfordringer uten at det gir noen ferdig oppskrift. Her kan menighetene/organisasjonene sette  egne praksiser under lupen.

Materialet kan lastes ned på: Ressursbanken kirken

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!