Gutt og jente

En bok om sex, forhold og identitet.

Forfatter: Olaf Edsinger, Per Ewert, Therese Ewert og Julie Weestram

Utgiver: guttogjente.no

Pris: Boka kan bestilles fra guttogjente.no

Omfang: 15-20

Læringsmål: Lære om seksualitet, relasjoner og identitet. Reflektere over spørsmål som har med seksualitet og relasjoner. Beskrive og ta stilling til hva en vil gjøre i konkrete situasjoner. Reflektere og skape arenaer for å snakke om utfordrende temaer ut fra et kristent livssyn.

Målgruppe: Ungdom, foreldre og ungdomsledere

Innhold: Boken tar for seg viktige spørsmål om seksualitet, relasjoner og identitet. Den skaper rom for selvrefleksjon og er et godt verktøy som kan hjelpe unge mennesker til å ta gjennomtenkte valg.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!