Åndens frukt

Forfatter: Asbjørn Kvalbein

Utgiver: Lunde forlag

Omfang: 10-15

Læringsmål: Deltakerne skal lære om åndens frukter i Bibelen. Deltakerne skal lære om vekstens hemmelighet.

Målgruppe: Voksne

Innhold: Bibelen sammenligner en kristen med et tre! Trær er vanlige – ulike – og noen vil si: lite spennende. Men de får livskraften fra Gud. Denne boka er en bearbeidet utgave av originalen som ble utgitt i 1990. Til hvert av kapitlene i boka følger det spørsmål.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!