Hopp til innhold

Kopinor

Avtale om kopiering

Det kan ofte være aktuelt å kopiere fra bøker, trykksaker, artikler og digitalt materiale. Særlig er dette aktuelt i forbindelse med kurs der man trenger å kopiere enkeltsider for å dele ut til kursdeltakerne eller vise materiale på skjerm.

K-stud har ut 2023 (se mer i rammen under) sluttet seg til avtalen som Voksenopplæringsforbundet har med Kopinor om lovlig kopiering av beskyttet materiale til bruk i tilskuddsberettigede kurs. Kursarrangører tilknyttet studieforbundet vårt kan derfor lovlig kopiere fra bøker, notehefter, artikler publisert på internett og annet opphavsrettslig beskyttet materiell. Merk at det er begrensninger på antall sider/omfang.

Avtalen finner du her

Fra og med 2024 er ikke K-stud tilsluttet kopieringsavtalen.

Det vil si at Kopinor erklærer kopieringsforbud fra opphavsrettslig beskyttet materiale til opplæringsformål i våre medlemsorganisasjoner, hvis ikke slik kopiering dekkes inn med andre avtaler.

Hovedorganisasjonen KA sin avtale på vegne av Den norske kirke ser ikke ut til å ha en begrensning for undervisningsformål, se Avtale for Dnk

Avtalen som NKR har på vegne av sine medlemsvirksomheter har en begrensning i §6 mot undervisningsformål, se Avtale for NKR

Avtalen for enkeltstående trossamfunn og menigheter har en begrensning i §8 mot undervisningsformål, se Avtale for enkeltstående