Hopp til innhold

Årsmøte 2024

Published

Årsmøte for 2024 ble gjennomført 15.mai, og for første gang ble det avholdt i Frivillighetens hus i flotte lyse lokaler. Vi startet med fagsamling der temaet i år var ungdom og psykisk helse. Janne Dale Hauger fra Blå kors fortalte om organisasjonens erfaringer, hjelpemidler og så også på tall og statistikk når det gjelder ungdoms psykiske tilstand. Knut Tvetereid hadde et innlegg om tematikken knyttet til Bibelens språk, og Eirik Kaasa fra Acta og Malene Kilvær fra Laget hadde til slutt en respons.

Etter fagsamling fikk vi en hilsen fra Tage Pettersen, som er medlem av Familie- og kulturkomitéen på stortinget, og Stian Juell fra Vofo hilste også K-stud sitt årsmøte. Selve årsmøtet ble godt og stødig gjennomført med Håkon Sigdal (Norges Kristne råd) og Eldbjørg Leinebø Ekre (KA) som ordstyrer.

I leders tale fremhevet styreleder Kay Morten Aarskog viktigheten av læringsarenaer i frivilligheten for enkeltmennesker ute i vårt samfunn. Vi må se stort på den opplæringen som drives, fordi den kan utgjøre en stor forskjell. Lederen la også vekt på at det er viktig for K-studs fremtid at medlemsorganisasjonene benytter seg av ordningen, hvis vi skal klare å opprettholde den driften vi har i dag.

Deler av det nyvalgte styret K-stud.