Voksenopplæringspris til Kirkens SOS Borg

18.juni fikk Kirkens SOS Borg Voksenopplæringsprisen av VOFO Østfold på årsmøtet. Prisen er et bilde av kunnskapens tre og kr. 10 000! (foto: Ingvar Lyche)

Kunnskapens tre er en ærespris som Vofo Østfold deler ut til «enkeltpersoner, grupper, organisasjoner eller institusjoner som har gjort eller gjør en spesiell innsats i forhold til Voksenopplæring gjennom kompetanseutvikling og folkeopplysning i Østfold». Prisen kan også gis til oppmuntring for personer eller miljø i en etablererfase.
Voksenopplæringsprisen er et bilde av «Rådeeika» og en pengegave på kr 10 000,-.

 

Det var K-stud Østfold som foreslo å gi prisen til Kirken SOS Borg. De begrunnet forslaget slik:

K-stud Østfold sin begrunnelse for pris 2020:

Pågangen til Kirkens SOS har økt både på telefon, SOS-meldinger og chat i 2019.
Kirkens SOS Borg har ved hjelp av støtte fra K-stud kunne økt vår vaktdekning med 5 %.
Kirkens SOS Borg har gjennomført 5 innføringskurs i 2019 mot 3 kurs i 2018.
Antall gjennomførte til innføringskurset har økt med 40 %
Kirkens SOS Borg har fokusert på å øke den faglige kompetansen om selvmordsforebygging og krisehåndtering og har gjennomført 27 veiledningssamlinger og 6 fagkvelder.
Kirkens SOS Borg har fått et godt samarbeid med Høgskolen i Østfold og har studenter i praksis fra sosialt arbeid (sosionomutdannelsen) som deltar på innføringskurs, veiledning og fagsamlinger.
Kirkens SOS Borg fremhever at støtten fra K-stud er avgjørende for økt kursaktivitet.

K-stud Østfold vil hevde at Kirkens SOS Borg har hatt en virksomhet i 2019, som kvalifiserer til å bli nominert til Voksenopplæringsprisen 2020 sett med bakgrunn i ”Statuetter til VO-pris i Østfold” .

 

Vi gratulerer så mye med prisen!

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!