VOFOs kurs våren 2019

VOFO Læring og kompetanse er Voksenopplæringsforbundets arena for læring og kompetanseutvikling i og for studieforbund, frivillige organisasjoner og andre som arbeider med voksnes læring.

Program for våren 2019

Nærmere informasjon om hvert seminar sendes ut ca. én måned før seminaret skal holdes. Men sett av datoene nå, og spre informasjonen videre! Kursene holdes på Litteraturhuset i Oslo. Påmelding her

 

Lær å lage video med mobilen

08.02.2019 Litteraturhuset i Oslo

Du vil lære å lage video med mobilen. Med enkle verktøy vil du raskt bli i stand til å fortelle dine egne historier. Det viktigste i dette kurset er historiefortelling. Du lærer opptaksteknikk, journalistisk histkoriefortelling og redigering.

 

Frivillige organisasjoner som arbeidsgivere

08.03.2019 Litteraturhuset i Oslo

Dette kurset er for ansatte eller frivillige som har lederansvar eller verv i ideelle/frivillige organisasjoner. Du vil lære mer om hva det vil si å ha arbeidsgiveransvar.

 

Engasjerende kursdesign

05.04.2019 Litteraturhuset i Oslo

Hvorfor og hvordan får du deltakere «om bord»? Hvordan skaper du en atmosfære som fremmer samarbeid og samskaping mellom deltakerne – i klasserom og online? Hvordan veileder du deltakerne til selvstyrt læring? Dette er noe av det du vil lære om på kurset.

 

 

Les mer om kursene og påmelding her

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!