Vil du være en del av vårt team?

Søknadsfristen har gått ut, og stillingen er besatt.

Midlertidig prosjektengasjement våren 2021

Midlertidig prosjektrådgiver i 50 % stilling med tiltredelse så snart som mulig i april.

Arbeidsperioden vil vare fra oppstarten i april til og med juni, med mulighet for forlengelse.

 

Litt om oss

Kristelig studieforbund (K-stud) er et offentlig godkjent studieforbund for 84 kristne trossamfunn og organisasjoner. Vår visjon er å utvikle gode læringsarenaer for troen og livet. Vi forvalter i år nær 20 mill. i statsstøtte til kurs og annen organisert opplæring over hele landet, og er en pådriver for utvikling av studiemateriell. Mer informasjon på www.k-stud.no.

 

 Arbeidsoppgaver
 • Følge opp og videreføre informasjons- og motivasjonskampanjen vi har hatt i mars 2021:
  • Gjennomføre en digital spørreundersøkelse for å evaluere kampanjen
  • Stimulere til opplæring og bruk av tilskuddsordningen gjennom oppsøkende kontakt med lokale menigheter og foreninger/lokallag i våre medlemsorganisasjoner som ikke er aktive brukere av tilskuddsordningen
 • Oppdatere og vedlikeholde studieplaner i tilskuddsportalen
 • Vikarierende oppgaver ifm. vakant stilling:
  • Yte veiledning og support til kursarrangører i bruk av den nye tilskuddsportalen vår
  • Behandle studieplaner og tilskuddssøknader
  • Utføre internkontroll av kurs (stikkprøvekontroll)
  • Løpende oppgaver under årsmøte m.m.

Så lenge koronasituasjonen tilsier det, vil arbeidet foregå via hjemmekontor, med samhandling via e-post, telefon og Teams.

Vi søker en person som kan tre inn i stillingen på kort varsel, og som kan oppfylle disse kvalifikasjonene:

 

Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning er en fordel, men både formell kompetanse og realkompetanse vil bli tillagt vekt.
 • Pedagogisk innsikt med erfaring fra fortrinnsvis voksenopplæring og ikke-formell opplæring er en fordel.
 • Erfaring fra motivasjons- og veiledningsarbeid er en fordel.
 • Søker må ha god kjennskap til frivillig virksomhet og til flere av våre medlemsorganisasjoner.
 • Må kunne bruke ulik programvare som effektive arbeidsverktøy.
 Personlige egenskaper
 • Vi søker en person som trives i et lite og fleksibelt miljø.
 • Søker må ha gode samarbeidsevner og kunne arbeide både selvstendig og i team.
 • Økumenisk innstilling er en forutsetning.
 • Søker må kunne identifisere seg med våre formål og verdier.
 • Søker må også ha gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner.

 

Menn oppfordres til å søke

Lønn etter avtale.

 

Er du interessert?

Ta kontakt med daglig leder Hege Irene Fossum på tlf 99 64 26 84 eller e-post hif@k-stud.no

Kort søknad med CV sendes til Fossum innen den 26. mars.

 

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!