Viktig debatt i Arendal

– Studieforbundene jobber for å bidra til mestring og læring for alle. Da må også læringsarenaene være tilgjengelige for alle, avsluttet Hege I. Fossum, daglig leder i K-stud, debatten under Arendalsuka.

Studieforbundet Funkis jobber under mottoet «Bedre livskvalitet gjennom læring og mestring» og K-stud under mottoet «Læring for troen og livet». Sammen med Den norske kirke inviterte vi til samtale og debatt om tilgjengelighet for mennesker med funksjonsnedsettelser i kirker og kulturbygg.

Marianne Ween, generalsekretær i Studieforbundet Funkis, ønsket velkommen og introduserte innlederne, som var Oddbjørn Sørmoen (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter), Arne Tveit (Bergen kirkelige fellesråd) og Charlotte Beckmann Østeby (Filadelfia Kristiansand). Disse tre fortalte om arbeidet med tilrettelegging fra hvert sitt utgangspunkt.

Når estetikken kolliderer med tilretteleggingen
Berit Vordal fra Tilgjengelighetsmerket har gjennomført et prosjekt i samarbeid med FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon). Hun har kartlagt tilrettelegging av kulturarenaer landet over og kunne fortelle om erfaringer og utfordringer.

For både kulturarenaer og kirker kan man støte på vanskelig avveininger mellom estetiske vurderinger og behovet for tilrettelegging. Som for eksempel stavkirken hvor det skulle legges inn teleslynge, og det ble gitt tillatelse til selve slyngen, men ikke til å henge opp skilt som informerte om den. Det er likevel slik at ‘alle’ vil god tilrettelegging, og hvorfor er vi da ikke kommet lenger?

Etter de interessante innledningene fortsatte debatten med et panel bestående av Hans Fredrik Grøvan fra Krf og utdanningskomiteen på Stortinget; Freddy Andre Øvstegård fra SV og Stortingets kulturkomite; Torill Edøy, Rådgiver for funksjonshemmede i kirken; samt Oddbjørn Sørmoen, Arne Tveit og Berit Vordal. Panelet diskuterte hvorvidt alle er velkommen inn i kirker og kulturarenaer i Norge, og om ikke en statlig pott med tilskudd kunne sette fart på tilretteleggingen.

Bjarne Dæhli, generalsekretær i Norsk musikkråd, ledet debatten og Hege Irene Fossum, daglig leder i K-stud, var primus motor for hele arrangementet.

Du kan se opptak fra fag- og debattmøtet på vår facebook-profil.

 

 

Foto: K-stud
Artikkelen (minus innledning) er hentet fra www.funkis.no, med tillatelse fra Studieforbundet Funkis.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!