Vikar fra 15.august

15.august starter Jens Jovik som studie- og informasjonskonsulent i vikariat frem til mai/juni 2018 i K-stud. Han er snart ferdig utdannet teolog, er 29 år og bor i Oslo. På deltid har han jobbet som kundekonsulent og eventkonsulent i avisene Vårt Land og Dagsavisen, i tillegg til politiske tillitsverv.

Jovik skal behandle søknader om tilskudd til kurs, godkjenne studieplaner, gi faglig veiledning til kursarrangører og jobbe med nettside, nyhetsbrev og annet informasjonsarbeid.

Vi ser frem til å samarbeide med Jens, og ønsker han varmt velkommen!

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!