Utlysning – Pedagogiske utviklingsmidler (PU) 2023/2024.

Kristelig studieforbund (K-stud) avsetter 500.000 kr til pedagogisk utviklingsarbeid (PU) i våre medlemsorganisasjoner og de kristne forlagene for 2023/24.

 

Hvem som kan søke

Medlemsorganisasjonene våre
Det er kun det sentrale leddet i medlemsorganisasjonene våre som kan fremme søknader. Undergrupper i organisasjonene må derfor sende søknaden til sentralleddet, som bes prioriterer søknader fra sin organisasjon før de sender dem videre til K-stud. Enkeltstående lokale menigheter og organisasjoner som kun har samarbeidsavtale med K-stud kan ikke søke på PU-midler.

De kristne forlagene
I tilfeller der prosjektet er et samarbeid med forfattere og andre aktører, er det forlaget som står som ansvarlig søker.

 

Hensikten med prosjektmidlene

Prosjektmidlene skal stimulere til utvikling av aktuelle læringsmetoder og pedagogiske studieopplegg til bruk i medlemmenes opplæringsvirksomhet, med vekt på nyskapning og bruk av nye læringsformer. Prosjektene bør ha størst mulig allmenn interesse og overføringsverdi til andre brukere. Vi oppfordrer til samarbeid om PU-prosjekter med andre av K-stud sine medlemmer.

Trenger du inspirasjon? Se eksempler på prosjekter her: Kreativitet og nyskapning – erfaringer fra PU-prosjekter

 

Kriterier og søknadsregler

Det kan gis tilskudd både til ett-årige og to-årige prosjekter. Ved to-årige prosjekter kan det gis tilskudd fordelt over to år, der andre utbetaling foretas i år to med forbehold om budsjettdekning det året.

Fullstendig utlysningstekst finner du i dokumentet under.

Tildeling av prosjektmidlene foretas på styremøtet i november/desember 2022.
Utbetaling/første delutbetaling gjennomføres på nyåret det året prosjektet starter.

 

Søknadsfrist:
1. november 2022.

Søknaden sendes elektronisk til
post@k-stud.no og merkes med ”Søknad pedagogisk utviklingsarbeid 2023/24”.

Spørsmål om PU-midlene
kan rettes til daglig leder Hege Irene Fossum på hif@k-stud.no eller tlf. 400 00 510 / 99 64 26 84.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!