Utlysning Motivasjonstiltak

Vi lyser ut en helt ny tilskuddsordning: Motivasjonstiltak i våre medlemsorganisasjoner.

Dette er en ekstraordinær ordning som gjelder fra høsthalvåret 2021 og ut året 2022.

 

Hvorfor motivasjonstilskudd?

Vi vil bidra til at den lokale opplæringsvirksomheten som har ligget nede eller er redusert under korona-pandemien skal komme i gang igjen. Vi vil også bidra til nyskapning og økt omfang av kurs og annen opplæring lokalt.

Derfor lyser vi nå ut midler til motivasjonstiltak som medlemsorganisasjonene sentralt kan gjennomføre overfor sine menigheter og lokale foreninger for å skape engasjement, motivere og hjelpe dem til å drive aktuell opplæring overfor ulike målgrupper.

Det åpnes opp for at også regionledd kan søke på midlene, i de tilfeller der sentralleddet ikke jobber tett opp mot lokallagene. Søknadene må likevel godkjennes og sendes inn via sentralleddet.

 

Hva dreier det seg om?

Motivasjonstiltak kan dreier seg om å legge til rette for nye, eller omstilling og revitalisering av eksisterende kurs, digitalisering av kurs, eller å beholde, inkludere og rekruttere nye deltakere.

Aktuelle tiltak kan være: konkretisering av satsningsområder, støttetiltak, temamøter, kurs for lærere/instruktører eller oppsøkende virksomhet. Digitalisering av opplæringen, inkludering av funksjonshemmede, innvandre og andre utsatte grupper og målrettede tiltak for å nå de som står i fare for å falle utenfor kurstilbudet er spesielt nevnt, men alle målgrupper og satsningsområder er aktuelle!

Les mer i utlysningsteksten nedenfor.

Søknadsskjemaet er sendt ut til medlemsorganisasjonene våre, og kan fås ved henvendelse til vårt kontor.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!