To nye stimuleringsordninger for kurs og leirer

Trenger menigheten eller organisasjonen din ekstra hjelp til å komme i gang med nye kurs i år? Kristelig studieforbund innfører nå to midlertidige stimuleringsordninger for kurs, grupper og leirer som gjennomføres i 2021.

Styret i K-stud er glad for muligheten til å hjelpe arrangørene med å komme i gang med nye kurs.

– Den kunnskapen vi utvikler sammen med andre er unik. Og den fellesskapsarenaen som kurs, grupper og leirer er, trenger vi mer enn noen gang, sier vår styreleder Harald Skarsaune. Han har merket seg at behovet er stort for å få opp igjen opplæringen der den har ligget nede. –  Jeg oppfordrer menighetene og organisasjonene til å finne alternative løsninger og prøve ut nye tilbud som gjør det mulig å gjennomføre opplæring under pandemien, avslutter han.

Under pandemien har det vært færre kurs i 2020. Vi har derfor ubrukte midler fra fjoråret som vi har fått anledning til å bruke til å stimulere til opplæring i 2021.

 

Stimuleringsordningene

Vi ønsker å bidra til at arrangørene kan starte nye kurs og annen opplæring for ungdom og voksne under korona-pandemien, og finne nye måter å drive opplæringen på – Stimuleringsordning 1 Nytt tilbud som menigheten/organisasjonen ikke har hatt tidligere. 

Vi vil også bidra til at de som pleier å ha store arrangement kan få hjelp til å komme i gang igjen med opplæringen, selv om de må legge nye planer med økte kostnader for å tilpasse seg smitteverntiltakene og de restriksjonene som til enhver tid gjelder – Stimuleringsordning 2 Arrangementstøtte ved leirer og andre kurs med mange delkurs og smågrupper.

Alle som er tilknyttet oss kan søke på stimuleringsordningene: våre medlemmer og samarbeidspartnere og deres menigheter og lokallag.

Merk at det er ulike søknadsfrister på de to ordningene.

 

Utlysning og søknadsskjemaer finner du her:

Stimuleringsordninger 2021 Word-fil
Om du ikke får lastet den ned i word-format: kontakt oss på post@k-stud.no

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!