Tilværelsens gave på Arendalsuka

– At frivilligheten allerede spiller en viktig rolle når det gjelder inkludering er det ingen tvil om, forteller Åslaug Sem-Jacobsen, stortingsrepresentant fra Sp, under Arendalsuka.

– Jeg var sammen med Norges Musikkorps Forbund tidligere i dag. De har hatt midler til å drive inkluderingsarbeid blant annet for de med nedsatt funksjonsevne. De må nok en gang kjempe for de skarve summene. Det ble kuttet til studieforbundene fra regjeringens side, selv om enkelte partier heldigvis reddet det inn igjen. Vi kan putte mer penger i det frivillige. Senterpartiet jobber blant annet for full momskompensasjon, men vi kan også gi mer til kommunene, forteller Åslaug Sem-Jacobsen fra Senterpartiet.

K-stud og Kirkerådet har i samarbeid laget studiemateriell for studiegrupper til dokumentet «Tilværelsens gave». Dokumentet fra Kirkens Verdensråd setter fokus på fellesskap som består av alle, uavhengig av funksjonsgrad. Det var denne tematikken som ble drøftet under paneldebatten. Inkludering, tilrettelegging og menneskets verdi ble berørt.

Ingvild Kjerkol, Stortingsrepresentant, Ap; Erik Lunde, Bystyrerepresentant Oslo, KrF; Åslaug Sem-Jacobsen, Stortingsrepresentant, Sp; Amalie Gunnufsen, Sentralstyremedlem, Unge Høyre; Marianne H. Bekken, prest og medlem av sentralkomiteen i Kirkenes Verdensråd, Dnk og Helge Gudmundsen, samfunnskritiker, var alle invitert til samtale rundt temaet «Tilværelsens gave». Styreleder i Frivillighet Norge, Heikki Eidsvoll Holmås, ledet samtalen og utfordret panelet på flere områder.

– Hva bestemmer et menneskets verdi?
– Jeg som prest, og vi som kirke, vil si at alle mennesker er Guds barn. Mennesket er skapt, villet og elsket av Gud. Gud har lagt noe av seg i mennesker. Det må bety at det ligger noe grunnleggende verdifullt i hvert menneske, som går bredere enn hva vi klarer å prestere og oppnå i livet, svarte prest Marianne H. Bekken.

– Er det greit for våre politikere at ni av 10 med downs syndrom velges bort? Er det ikke lenger et problem for samfunnet vårt?
– Det er et paradoks at i Norge, vi som liker å se på oss selv som et av de mest likestilte landene i verden, må enkelte mennesker bruke anledninger til å argumentere for at de har en rett til å eksistere. Det er tankevekkende, påpekte Erik Lunde fra Krf.

Hele samtalen ligger tilgjengelig i to deler på K-stud sin Facebook-profil.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!