Tilværelsens gave – studiemateriell

Studiemateriell utarbeidet av K-stud og Kirkerådet til bruk i menigheter, bibelgrupper og samtalegrupper lokalt!

Dokumentet ”Tilværelsens gave – kalt til å være kirke av alle og for alle” er utarbeidet av EDAN (Ecumenical Disability Advocates Network), et program under Kirkenes Verdensråd. Dette er et teologisk begrunnet dokument om at Kirken er et fellesskap bestående av alle, uavhengig av funksjonsgrad. Dokumentet utfordrer oss både på hvorfor og hvordan, og setter aktuelle temaer i et bibelsk og fellesskapsbyggende perspektiv. Dokumentet er oversatt til norsk i et samarbeid mellom Norges Kristne Råd, Kirkerådet og Mellomkirkelig råd, og er utgitt i Norges kristne råds skriftserie.

 

Bibelske og etiske refleksjoner

«Tilværelsens gave» inneholder mye teologi, bibelhenvisninger, etiske refleksjoner og tematiske innfallsvinkler. Heftet har et høyteologisk språk som ikke er like tilgjengelig for alle. Derfor har Kirkerådet i samarbeid med Kristelig studieforbund (K-stud) laget et studiemateriell som vil bidra til å ”åpne” teksten ved hjelp av bibelstudium, spørsmål og praktiske øvelser som kan inspirere til refleksjon og samtale i menigheter, bibelgrupper og samtalegrupper lokalt.

Hensikten med studiesamtalen er å øke vår bevissthet og kunnskap om hva det vil si å være en kirke av alle og for alle, og å få mer innsikt i aktuelle etiske problemstillinger. Det legges opp til å dele egne erfaringer og tanker vi gjør oss rundt det å være et mangfoldig fellesskap og å reflektere over holdninger vi har til hverandre.

Materialet kan brukes alene, eller studeres sammen med originaldokumentet. En fin innledning til samtalene kan være å sammen se filmen ”På min måte – Fra Edøy til verden”.

 

Studieopplegget er godkjent for tilskudd fra K-stud.

Last ned studiemateriellet i PDF under:

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!