Tilskudd til elektroniske kurs og kurs på 4 timer

Kunnskapsdepartementet (KD) har gjort midlertidig vedtak som gir oss anledning til å gi tilskudd til elektroniske kurs og kortere kurs med minst 4 kurstimer.

Denne artikkelen ble skrevet i mars, da KD kunngjorde unntaket. De har senere utvidet unntaksbestemmelsen til å gjelde ut året, til og med 31.12.20.

KD skriver at de «vil innledningsvis rette en stor takk til studieforbundene som i en vanskelig tid med virusutbrudd og stengte samfunnsinstitusjoner og tilbud, gjør en stor innsats for å sørge for at det opprettholdes et best mulig kompetansetilbud til befolkningen. Departementet ser at det er nødvendig å tenke nytt og gjøre tilpasninger for at denne viktige virksomheten skal ha best mulig rammer for å håndtere situasjonen i tiden fremover.»

– Dette er en god anerkjennelse for den viktige kunnskapsutviklingen som foregår i frivilligheten i en krevende tid, sier vår daglige leder Hege Irene Fossum, som setter pris på at KD imøtekommer henstillingene om oppmykning i kravene til kurs som kan få tilskudd.

Flere av dere fortsetter med de faste bibelgruppene og cellegruppene på elektroniske plattformer, og andre har satt opp nye kurs og grupper elektronisk.

– Vi i K-stud er imponert over alle de gode digitale initiativene som tas for at dere kan fortsette å samles og ha gode læringsfellesskap på tross av situasjonen. Nå er vi glad for at vi kan gi tilskudd til noen av disse digitale kursene og gruppene, sier Fossum.

Nedenfor finner du en nærmere beskrivelse av reglene for tilskudd til kurs ned til 4 kurstimer og elektroniske kurs og grupper.

 

Kurs og grupper med minst 4 kurstimer

Kunnskapsdepartementet gir midlertidig unntak fra forskriften slik at minstekravene til kurstimer reduseres fra minst 8 timer til minst 4 timer.

  • Unntaket gjelder midlertidig fra 27. mars og fram til 1. august 2020. Dette er senere utvidet til å gjelde ut året 2020.
  • Hvis dere setter opp kurs med 4 – 7  kurstimer, må dere sende ny studieplan før dere starter for å ha rett på tilskudd.
  • Det må fremgå av studieplanen om opplæringen gjennomføres med elektronisk kommunikasjon.

 

Tilskudd til elektroniske kurs

KD har gjort midlertidig unntak fra forskriften slik at vi kan gi tilskudd til kurs og grupper med ulike typer elektroniske samlinger, uten det opprinnelige kravet om at minst halvparten av kurstimene skal være med fysiske samlinger. Man må fortsatt ha såkalt samtidighet (se nærmere forklaring under).

  • Unntaket gjelder midlertidig fra 27. mars og ut året 2020. Kurs og grupper som startet tidligere i år og har gått over til nettbaserte samlinger, kan likevel få tilskudd, se mer info under.
  • Det er et krav om samtidighet. Kravet til samtidighet er oppfylt når læringsplattformen som benyttes har kommunikasjonsmuligheter med lærer, veileder og andre kursdeltaker via en direkte elektronisk kommunikasjonskanal og deltakerne er samtidig logget på innenfor et avtalt tidsrom.
  • Dere må utarbeide ny studieplan for kurs og grupper som skal gjennomføres elektronisk. Det må fremgå av studieplanen at opplæringen arrangeres ved elektronisk kommunikasjon. NB! Dere må sende inn søknad om godkjennelse av studieplan så snart som mulig.
  • For kurs som allerede har startet med fysiske samlinger og gått over til elektronisk kommunikasjon, kan studieplanene utarbeides etter kursstart. Det må fremgå av studieplanen at kurset arrangeres ved elektronisk kommunikasjon. NB! Dere må sende inn søknad om godkjennelse av studieplan så snart som mulig.
  • Det må fortsatt føres fremmøte for deltakerne.

Vi skal så snart som mulig legge til rette for registrering av elektroniske kurstimer i søknadsportalen MineKurs.

 

Studieplaner for Nettkurs

Kristelig studieforbund har laget noen standard studieplaner for nettkurs, som du finner her:

Søndagens bibeltekster, nettkurs

Band, nettkurs

Lovsangsgruppe, nettkurs

Orkester, nettkurs

 

 

 

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!