Tildeling av PU-midler på styremøte

I slutten av november samlet styret og staben seg til styremøte, engasjerte drøftinger, utstilling og god mat på Henie Onstad kunstsenter i Bærum. Det ble en fin og konstruktiv dag, som vi håper fører til videre inspirasjon i samarbeidet. En av de viktigste sakene på agendaen, var tildeling av Pedagogiske Utviklingsmidler (PU).

 

Deler av styret som var til stede på møtet

 

Seks prosjekter får PU-midler i 2022

Hurra! Tusen takk. Så stas. Vi gleder oss til å gå i gang med arbeidet, er noen av tilbakemeldingene fra de som har fått tilskudd.

Denne høsten fikk vi inn totalt ni søknader, og styret i K-stud har tildelt totalt 500 000 kr til seks spennende prosjekter som starter opp i 2022.

PU-midlene skal bidra med å realisere gode prosjekter og stimulere til nyskapning, metodeutvikling og utvikle studiemateriell for mer og bedre opplæring lokalt.

 

Disse prosjektene får PU-midler

Sjømannskirken: Nettkonfirmanter 2022, Spor av Gud
Kirkens Teaterskole Drammen: Musikkpakker til to teateroppsetninger for barn og unge (utarbeide materialpakker)
Kirkens Teaterskole, Drammen: « Ordet ble menneske» – Veien til Betlehem (Utvikle materiell til teaterarbeid i kirken)
Bibelselskapet i samarbeid med Areopagos: Digital verktøykasse for hverdagspraksiser i konfirmanttiden
KFUK-KFUM speiderne: Friluftsliv i fjellet (Utvikle pedagogisk materiell og digitale ressurser)
Pinsebevegelsen: Led læringsfellesskap

Vi ønsker lykke til med prosjektene og ser fram til å se resultatet!

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!