Tildeling av pedagogiske utviklingsmidler (PU-midler)

Seks prosjekter har i år fått tilbud om prosjektstøtte fra K-stud.
Denne gangen har vi fokusert på prosjekter som fremmer bibelbruk og prosjekter som bidrar til demokratibygging, samfunnsengasjement og deltakelse i organisasjons- og samfunnsliv.

Hvert år lyser K-stud ut midler til pedagogiske utviklingsprosjekter. Prosjektene kan gå over ett eller to år. Denne høsten fikk vi inn totalt 13 søknader fra ulike organisasjoner, menigheter og forlag.
PU-midlene skal stimulere til nytenkning, metodeutvikling, utvikling av studiemateriell og bør ha størst mulig allmenn interesse og overføringsverdi til andre brukere.

Gode tilbakemeldinger
– Dette gir oss muligheter til å utvikle noe på et viktig område. – Takk for at dere gir oss muligheten til å gjøre dette. – Dette er til stor hjelp for gjennomføring av prosjektet, lyder noen av tilbakemeldingene K-stud får for tildeling av PU-midler.

Vi i K-stud tror at PU-midlene gir organisasjoner, menigheter og forlag muligheter til å sette i gang med noe nytt. Dette kommer våre medlemmer til gode når de skal finne gode kurs og studieopplegg til lokalt bruk.


Følgende prosjekter ble innvilget:

Stiftelsen Areopagos:
Operatio divina – fra bibeltekst, via praksis, som skaper og former tro.
Utvikle en studie- og bruksbok hvor leseren dykker ned i bibeltekster og omsetter budskapene til praktisk handling.

Caritas Norge: «Ta del»
Utvikle temabasert og språkbasert undervisningsopplegg som inviterer til refleksjon knyttet til etiske, livssyns- og kjønnsmessige problemstillinger.

Den norske Israelsmisjon: #Bibelfrustrasjon, og meningen med den.
Lage studiemateriell til bruk i grupper og for enkeltpersoner. Fremme forståelse av kontekst, metode, modeller og sjanger som kan gjøre Bibelen mer tilgjengelig.

Fridalen menighet: «Varmere kirkekaffe» – kurs for mer inkluderende fellesskap.
Utvikle kursmateriell med hovedvekt på arbeidshefte/kurshefte og kursbok og undervisningsvideo.

KABB: Universelt utformede plattformer for online samtalegrupper og kurs.
Utvikle plattformer for online samtalegrupper og kurs for synshemmede. Handler om tilgjengelighet, universell utforming og likepersonarbeid.

Lunde forlag: Kroppens fortelling og fortelling om kropp. Et samtaleopplegg om kropp og seksualitet, for kristen ungdom.
Utvikle samtalebok, kursmateriell og andre kommunikasjonsformer, som podcast og video, for ungdomsledere mm.

Vi ønsker lykke til med prosjektene og ser fram til å se resultatet.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!