Styret

Styret i K-stud velges av årsmøtet, vanligvis i mai hvert år. Styret har det økonomiske og juridiske ansvaret for driften av organisasjonen. Valgperioden for faste representanter er to år, og halve styret er på valg hvert år.

(bildet er fra et tidligere årsmøte).

Styret valgt på årsmøtet mai 2021:

Faste styremedlemmer:

Styreleder: Harald Skarsaune (Kirkelig undervisningsforbund)

Nestleder: Espen Kvamen Amundsen (Norges KFUK-KFUM)

Anne-Grethe Karlgren Brevik Amland (Frelsesarmeens Studieråd)

Oddrun Flaat Amundsen (Lærernes misjonsforbund)

Einar Myreng (Pinsebevegelsen)

Terje Solberg (Den Evangelisk Lutherske Frikirke)

Else Storaas Vatne (Kristent Interkulturelt Arbeid)

 

Vararepresentanter:
1. vara Håvard Sandvand Dahlen (Sjømannskirken)
2. vara Kay Morten Aarskog (Den norske kirke)
3. vara Åse Mari Kessel (Hekta – trosopplæring for ungdom)

 

Styreprotokoller

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!