Styret

Styret i K-stud velges av årsmøtet, vanligvis i mai hvert år. Styret har det økonomiske og juridiske ansvaret for driften av organisasjonen. Valgperioden for faste representanter er to år, og halve styret er på valg hvert år.

(bildet er fra årsmøtet, hvor styreleder holder tale).

Styret valgt på årsmøtet mai 2022:

Faste styremedlemmer:

Styreleder: Harald Skarsaune, Kirkelig undervisningsforbund

Nestleder: Espen Kvamen Amundsen, Norges KFUK-KFUM *)

Anne-Grethe Karlgren Brevik Amland, Frelsesarmeens Studieråd

Kay Morten Aarskog, Den norske kirke

Einar Myreng, Pinsebevegelsen

Ragnhild Ljøkjel Knotten, Søndagsskolen Norge

Else Storaas Vatne, Kristent Interkulturelt Arbeid

*) Styret konstituerer seg selv, og valgte Espen som nestleder under styremøtet i juni.

 

Vararepresentanter:
1. vara Åse Mari Kessel, NMSU
2. vara Gunn-Marit E. Selle, Normisjon
3. vara har trådt ut av styret av helsemessige årsaker

 

Styreprotokoller

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!