«Studieforbundene som læringskatalysator»

Tirsdag formiddag lanserte Fafo rapporten «Studieforbundene som læringskatalysator».

På oppdrag fra Voksenopplæringsforbundet (Vofo) har Niri Tandberg fra Fafo forfattet rapporten.

K-stud var til stede på lanseringen.
– Hovedfunnet er at studieforbundene når folk med lav utdanning, og de har stor nytte av opplæringen fordi det er praksisnært, tilpasset arbeidslivet og den enkeltes behov. For kursarrangørene er studieforbundenes rolle avgjørende for at kurs blir gjennomført, bidrag i kvalitetsikring og gode studieplaner, forteller daglig leder i K-stud, Hege Fossum, etter lanseringen.

Rapporten viser blant annet at hele 69 % svarer at de er «helt enig» eller «litt enig» på spørsmål om kurset de var med på var «bedre enn forventet». Til påstanden «jeg lærte mye av å delta på kurset» sier hele 75 % seg «helt enig» og 15,9 % er «litt enig»

I tillegg til forfatter Niri Talberg, deltok også Jesper Simonsen; områdedirektør i Norges forskningsråd; Mathilde Tybring-Gjedde, Høyre; og Nina Sandberg, Ap. Disse tre ble invitert til panelsamtale etter Talbergs presentasjon.

Lanseringen ligger ute i sin helhet på Fafo sine nettsider. (bla litt ned på siden).

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!