Studieforbundene prioriteres i ny regjeringsplattform

«Regjeringen vil styrke det frivillige, åpne og ubyråkratiske opplæringstilbudet i frivillig sektor, i regi av blant andre studieforbundene.» Dette er ett av ni virkemidler ny regjering vil utnytte for å sikre livslang læring for alle.

 

– Dette er god lesning for oss! sier daglig leder i K-stud Hege Irene Fossum. Det lover bra for opplæringen i medlemsorganisasjonene våre.

K-stud forventer gode rammebetingelser for hele spekteret av frivillig opplæring organisert gjennom studieforbundene, og ser fram til samarbeid med myndighetene om opplæring som bidrar til:

  • læring for frivillighet, demokrati og bærekraftig utvikling
  • kunnskap på alle livets områder for alle
  • inkludering, livsmestring og forhindring av utenforskap
  • kulturelt mangfold og deltakelse i kulturlivet

Vi er også glad for at den nye regjeringen vil styrke det frivillige kulturlivet, og håper de ser hvilken betydning den frivillige kulturopplæringen har både for aktiv deltakelse og for videreutvikling av kulturlivet, sier Fossum.

Du kan lese mer hos vofo.no om utdanningsfeltet i regjeringserklæringen

 

 

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!