Støtte til kurs i grunnleggende ferdigheter?

Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Søknadsfristen er 10. desember 2018.

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Kompetansepluss frivillighet gir midler til kurs i grunnleggende ferdigheter knyttet til aktiviteter i frivilligheten. Kompetansepluss frivillighet skal gi et tilbud til deltakere på en annen læringsarena enn arbeidsplassen.

Les mer om ordningen her

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!