Støtte til kostnader ved kurs og grupper som er avlyst

Sitter dere igjen med løpende kostnader ved kurs og grupper som måte avlyses eller stoppe opp/reduseres fra 12. mars?

Kristelig studieforbund innfører en kompensasjonsordning for løpende kostnader ved avlyste og avkortede kurs og annen opplæring

Dette gjelder løpende kostnader ved kurs og annen opplæring som er avlyst eller redusert fra 12. mars til og med 1. august 2020 som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med COVID-19.

Med kurs og annen opplæring menes kurs og seminarer, bibelgrupper og andre smågrupper, konfirmasjonsundervisning, studieturer, kurs og opplæring på leir, opplæring i kor, band, lovsangsteam, musikaler, babysang og andre sang- og musikkgrupper.

Se vedlagte tilskuddsordning og søknadsskjema.
Søknadsfristen er den 15. juni 2020.

 

Tilskudd til nettkurs og korte kurs
Vi minner samtidig om at vi i en overgangsperiode kan gi tilskudd til elektroniske kurs og korte kurs med minst 4 kurstimer.
Les mer her

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!