Støtte til kostnader ved kurs og grupper som er avlyst eller stoppet opp

Sitter dere igjen med løpende kostnader ved kurs og grupper som måte avlyses eller stoppe opp/reduseres fra 6. november?

Kristelig studieforbund åpner opp igjen kompensasjonsordningen vi innførte da samfunnet stengte ned i mars i år pga. korona-pandemien.

Dette gjelder løpende kostnader ved kurs og annen opplæring som er avlyst eller redusert fra 6. november til og med 31. desember 2020 som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med COVID-19.

Med kurs og annen opplæring menes kurs og seminarer, bibelgrupper og andre smågrupper, konfirmasjonsundervisning, studieturer, kurs og opplæring på leir, opplæring i kor, band, lovsangsteam, musikaler, babysang og andre sang- og musikkgrupper.

Se vedlagte tilskuddsordning og søknadsskjema.
Søknadsfristen er den 15. desember 2020.

 

Tilskudd til nettkurs og korte kurs
Vi minner samtidig om at vi i en overgangsperiode kan gi tilskudd til elektroniske kurs og korte kurs med minst 4 kurstimer.
Les mer her

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!