Stort utbytte av Årets kurs!

«Svarte kurset til forventningene dine?» – «Nei, trudde ikkje det kom til å vere så bra! Hadde ikkje trudd eg kom til å lære så mykje, og møte så mange flinke folk».

Dette var en av kommentarene til deltakerne etter Årets kurs. Denne deltakeren var på kurs i Rytmisk korledelse. Nesten 30 deltakere var til stede på dette kurset, og det var gjennomgående positive tilbakemeldinger til kurslederne Mari Tesdal Hinze og Marie Pihlstrøm Frostlid. Deltakerne fikk både teoretisk innføring i ulike metoder, og de ble også utfordret til å komme ut på gulvet og prøve seg.

Kurset «Troen og skjermen» ble godt ledet av Kjetil Fylling og Anne Solfrid Brennhovd. Med sin faglige dyktighet snakket de om betydningen av sosiale medier, og hvordan film kan brukes i undervisning og dialog med ungdommer. Her var det mye nyttig deltakerne kan ta med seg til sitt arbeid lokalt.

En av metodene til samtalekonseptet Ansikt til ansikt er å samtale når man er i bevegelse, ved å gå en tur for eksempel. Det var grått og vått i Holmenkollen denne helgen, så noen deltakere kledde godt på seg og tok beina fatt, mens de andre deltakerne tok samtalen i bassenget og badstuen. I år var fokuset større på kosthold enn i fjor. Kjell Markset har blant annet laget en egen brødmix som ble omtalt, og deltakerne fikk mulighet for å smake.

På Årets kurs var det deltakere fra 15 til nesten 70 år. Det var et mangfold av våre medlemsorganisasjoner med. Dette gjør disse kursene unike! Det er ikke ofte man kan møtes til opplæring på tvers av generasjoner og kirke- og organisasjonstilhørighet. Takk til kurslederne for flotte, inspirerende og lærerike kurs!

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!