Statsbudsjettet 2023

K-stud er fornøyd med forslaget til bevilgning til studieforbund i statsbudsjettet, men er bekymret for Voksenopplæringsforbundet (Vofo).

Regjeringen slår fast at den vil bidra til en selvstendig og sterk frivillig sektor, og gi frivilligheten gode vilkår for å inkludere flere og skape aktivitet i hele landet. Det er vi glad for. Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddet til studieforbundene på samme nivå som i 2022, med justering for prisveksten. I dagens situasjon er vi fornøyde med det.

Men vi er bekymret for konsekvensene av nivået på bevilgningen til Vofo. På sjette året på rad får de ikke priskompensasjon. Vofo er er en viktig aktør for oss!  – Sier daglig leder Hege Irene Fossum. Vofo bidrar til å støtte opp om opplæringsvirksomheten og sørge for faglig bistand, nødvendig koordinering og kvalitetssikring innenfor vårt felt. Vi er redd for at svekket handlingskraft i Vofo vil svekke studieforbundet, og til syvende og sist den opplæringen som våre medlemsorganisasjoner tilbyr.

Denne tilskuddsordningen, der opplæring er i sentrum, er viktig for å få frivilligheten «på beina» i igjen etter pandemien. I 2021 ble det arrangert 3600 kurs som fikk tilskudd fra K-stud. Lokalt i hele landet ble det holdt kurs med hjelp av disse midlene, men vi håper det er langt flere som benytter seg av denne ordningen i 2022!

Noen som benytter seg av tilskuddet for å øke kvaliteten på opplæringen, er Basecamp på Askøy. Foreninga Basecamp ungdomsdiakontiltak er et rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom mellom 13-25 år, der de blant annet har redesignkurs og sykkelverksted (Foto: Gjermund Øystese).

 

Du kan lese mer om statsbudsjettet på Voksenopplæringsforbundets nettside vofo.no.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!