Statsbudsjett 2018 – Reversering av kutt til studieforbund

KRF og Venstre har kommet til enighet med regjeringspartiene om statsbudsjettet for 2018. Der går de blant annet inn for å reversere det foreslåtte kuttet til studieforbundene på 22,5 millioner, samt et generelt løft til hele frivillighetsfeltet.

Dette er veldig gode nyheter, og det innebærer at K-stud sine medlemsorganisasjoner kan fortsette det viktige arbeidet de gjør rundt omkring i landet med sine kurs og grupper.

 

KIA fornøyd med reverseringen

Maria Greenberg Bergheim, leder for politikk og samfunn i KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) og nestleder i styret til K-stud, er veldig fornøyd med reverseringen.

– KIA er veldig glad at det store kuttet til studieforbundene ble endret. For oss i KIA betyr dette at vi har en reel sjans til å nå målene vedtatt fra vårt landsmøte – mer frivillighet og flere kurs og aktiviteter.

Maria vil også snakke om innsatsen som er lagt ned av organisasjonene og studieforbundene for å få reversert kuttet.

– Studieforbundene og K-stud spesielt har gjort en kjempegod jobb med å vise politikerne hvor mye aktivitet, frivillighet og livslang læring som genereres av deres ordning.

I 2016 registrerte K-stud over 5 300 kurs med over 41 300 deltakere og nær 144 500 kurstimer. Vi har vært i vekst i mange år, og når stadig flere. Opplæringen er mangfoldig og når bredt ut til ulike målgrupper over hele landet.

– Samfunnet vårt blir rikere og mer inkluderende av tilskudd til studieforbund, vi heier på K-stud, avslutter Maria.

 

KFUK-KFUM også glade for fjerning av kutt

Espen Kvamen Amundsen, programkoordinator for musikk i KFUK-KFUM er også glad for at kuttet ble fjernet.

– Vi er glade for reverseringen av det foreslåtte kuttet til studieforbundene. Midlene fra K-Stud- ordningen styrker KFUK-KFUMs evne til å drive opplæring av frivillige medarbeidere, styrke opplæring innenfor kulturfeltet og gi unge mennesker kunnskap om demokratiske prosesser og styrearbeid.

Espen presiserer at det økonomiske aspektet for deltakerne på deres kurs er et viktig moment.

– Ordningen gjør det mulig å tilpasse og tilrettelegge slik at våre tilbud blir tilgjengelig for flest mulig og at ikke økonomiske barrierer eller andre forhold skal være til hinder for deltakelse.

 

 

 

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!