Standard studieplaner fra K-stud

K-stud har i årenes løp laget egne standard studieplaner som alle kan bruke. Dette har vi gjort for at de skal brukes aktivt av studiegrupper og kurs, men også for å gi inspirasjon til å lage egne, skreddersydde studieplaner.

Vi har laget studieplaner i forskjellige kategorier, og som favner flere temaer. Vi har noen studieplaner for bibelstudier, en for sorggrupper, en for litteratur og flere under sang, musikk og drama. Vi har også studieplaner tilgjengelig for kurs/grupper som handler om gjensidig integrering av innvandrere og av mennesker med nedsatt funksjonsevne i lokalsamfunn og kirke. Dette er studieopplegg der vi har samarbeidet med andre organisasjoner og kirkesamfunn (se nederst i artikkelen).

Se gjennom studieplanene under og velg den som passer best for deres opplegg.

 

Bibelstudier

Dette er standard studieplaner – eller maler – for studie over en av Bibelens personer, temaer eller bøker. Beskrivelsene i planen er generelle. Dere må selv tilpasse planen til deres egen gruppe, til det temaet dere velger å studere og omfanget av bibeltekstene dere finner fram til.

– B1 Bibelsk person

– B2 Bibelsk tema

– B3 Aktuelt tema basert på utvalgte tekster fra Bibelen

– B4 Innføring i en av Bibelens bøker

– B5 Videregående studie av en av Bibelens bøker

– B6 Grundigere studie av utvalgte bibeltekster

– Søndagens bibeltekster, 30-60 studietimer

Søndagens bibeltekster NETTKURS, 4-20 studietimer (gyldig til 31.des. 2021)

 

Helse og omsorg

– Sorggruppe, 12-18 studietimer

 

Litteratur/lesesirkel

– Lesesirkel/litteraturgruppe, 10-20 studietimer

 

Sang, musikk og drama

– Baby- og Småbarnsang kurs (Frelsesarmeen og K-stud), 40 studietimer.

– Babysang (IKO og K-Stud), 15-23 studietimer.

Band NETTKURS, 4-20 studietimer (gyldig til 31.12.2021)

– Band innføringsnivå, 40 studietimer

– Band viderekommende nivå, 40 studietimer

– Dans innføringsnivå, 40 studietimer

– Dans viderekommende nivå, 40 studietimer

– Drama innføringsnivå, 40 studietimer

– Drama viderekommende nivå, 40 studietimer

– Gospelkor /Ungdomskor, 20-60 studietimer

– Instrumentalopplæring innføringsnivå, 40 studietimer

– Instrumentalopplæring viderekommende nivå, 40 studietimer

– Kompgruppe innføringsnivå, 40 studietimer

– Kompgruppe viderekommende nivå, 40 studietimer

– Kor, inntil 60 studietimer

– Korps/ orkester innføringsnivå, 40 studietimer

– Korps/ orkester viderekommende nivå, 40 studietimer

– Lovsangsdans, 40 studietimer

Lovsangsgruppe NETTKURS, 4-20 studietimer (gyldig til 31.12.2021)

– Lovsangsgruppe innføringsnivå, 40 studietimer

– Lovsangsgruppe viderekommende nivå, 40 studietimer

– Musikal, 20-40 studietimer

Orkester NETTKURS, 4-20 studietimer (gyldig til 31.12.2021)

– Musikkgrupper innføringsnivå. 40 studietimer

– Musikkgrupper viderekommende nivå, 40 studietimer

– Sang og musikk for alle (et inkluderende opplegg), 30-40 studietimer

– Ten Sing, 40-70 studietimer

 

På vei mot et inkluderende samfunn

– På vei mot et inkluderende samfunn (hele heftet), 25-30 studietimer (Utgitt av K-stud, Norges Kristne Råd, KIA, Kirkerådet)

– På vei mot et inkluderende samfunn, 1.Identitet, 10-15 studietimer

– På vei mot et inkluderende samfunn, 2. Fordommer, 10-15 studietimer

– På vei mot et inkluderende samfunn, 3. Livets merkedager, 10-15 studietimer

– På vei mot et inkluderende samfunn, 4. Hjem og familie, 10-15 studietimer

–  På vei mot et inkluderende samfunn, 5. Kultur, 10-15 studietimer

– På vei mot et inkluderende samfunn, 6. Kulturgrammatikk, 10-15 studietimer

– På vei mot et inkluderende samfunn, 7. Mat, 10-15 studietimer

– På vei mot et inkluderende samfunn, 8. Dialog og religiøst mangfold, 12-30 studietimer

– På vei mot et inkluderende samfunn, 9. Verdier, 10-15 studietimer

– På vei mot et inkluderende samfunn, 10. Konflikt, 10-15 studietimer

– På vei mot et inkluderende samfunn, 11. Politikk og samfunn, 15-20 studietimer

– På vei mot et inkluderende samfunn, 12. Felles globale utfordringer, 12-15 studietimer

 

Tilværelsens gave

– Tilværelsens gave – Kalt til å være kirke av alle og for alle, 12-18 studietimer (K-stud/Kirkerådet)

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!