Spørreundersøkelse fra FAFO

Vi har tidligere sendt ut en spørreundersøkelse på oppdrag fra Fafo, og oppfordrer deg til å svare. Din mening er viktig, og vi håper at du kan bidra til at undersøkelsen blir mest mulig dekkende for den læringen som skjer i regi av organisasjoner eller trossamfunn i vår medlemsmasse.

Dersom du er deltager eller gruppeleder/kurslærer/dirigent, og ikke har fått e-post, finner du lenker til undersøkelsene her. Fafo gjennomfører undersøkelsen for å kartlegge læring på kurs arrangert av eller med støtte fra et studieforbund. Vi håper du har mulighet til å delta på spørreundersøkelsen.

Spørreundersøkelsen finner du via lenkene under:

Til instruktører/lærere
Til kursdeltager

Det er frivillig å delta i undersøkelsen, du er helt anonym og kan når som helst velge å avbryte utfyllingen. Dine meninger er svært verdifulle for oss i forsøket på å skape så gode kurs som mulig. Svarene gir oss mer kunnskap om kursene deres, og er en god hjelp i arbeidet vårt med å opprettholde tilskuddsordningen til kurs og grupper, kor og band m.m.

Tusen takk!

Svarfrist er utvidet til mandag 4. mars 2019.

 

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!