Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

God sommer!

27. juni 2022
Sommeren er her, og ferie venter snart for de fleste. Flere av våre medlemsorganisasjoner skal endelig igjen få arrangere store sommerleirer med[...]
Les mer Les mer

K-stud ble 70 år 28.mai 2022!

29. mai 2022
Livslang læring er fortsatt svært aktuelt! Kanskje har dere gått glipp av denne gode tilskuddsordningen? Gjennom 70 år har studieforbundet[...]
Les mer Les mer

Kurs for flyktninger – ekstra tilskudd!

30. mars 2022
Vil dere bidra med kurs og annen opplæring for flyktninger fra Ukraina? Gjennom trygge og gode læringsarenaer kan flyktninger i mottak e.l. og de[...]
Les mer Les mer

Tilskudd

Søk tilskudd i dag! All organisert opplæring for voksne kan få tilskudd (14 +).

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Kurs for flyktninger – ekstra tilskudd!

30. mars 2022
Vil dere bidra med kurs og annen opplæring for flyktninger fra Ukraina? Gjennom trygge og gode læringsarenaer kan flyktninger i mottak e.l. og de[...]
Les mer Les mer

Tilskudd til organisert opplæring

25. august 2021
Alle menigheter og lokallag som er tilsluttet våre medlemsorganisasjoner kan søke om tilskudd til kurs og annen organisert opplæring. Det kan[...]
Les mer Les mer

Hvordan søke om godkjenning av ny studieplan

6. april 2021
Denne filmen er en detaljert gjennomgang av hvordan du bruker Tilskuddsportalen til å søke K-stud om godkjenning av studieplan. Filmen viser et[...]
Les mer Les mer

Inspirasjon

Vi vil fremme livslang læring i kristne trossamfunn, organisasjoner og menigheter.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!