Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Ekstra tilskudd hele 2022

14. september 2022
For at stimulere til at flere skal komme i gang med opplæring av god kvalitet igjen etter flere år med begrensninger, har styret i K-stud vedtatt[...]
Les mer Les mer

Bli med på Årets kurs 2023!

12. oktober 2022
I 2023 skal Årets kurs være på Soria Moria i Holmenkollen den 24-26 mars. Kurset er for alle som er aktive medarbeidere og ledere – eller skal[...]
Les mer Les mer

Søker tilskudd til Tentro og konfirmantopplæring

18. oktober 2022
Doris Tonheim fra Flekkerøy misjonskirke og kateket Elise Frøyen bruker tilskuddsordningene fra K-stud aktivt i menighetens opplæringsarbeid.[...]
Les mer Les mer

Tilskudd

Søk tilskudd i dag! All organisert opplæring for voksne kan få tilskudd (14 +).

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!

Ekstra tilskudd hele 2022

14. september 2022
For at stimulere til at flere skal komme i gang med opplæring av god kvalitet igjen etter flere år med begrensninger, har styret i K-stud vedtatt[...]
Les mer Les mer

Tilskudd til organisert opplæring

17. august 2022
Alle menigheter og lokallag som er tilsluttet våre medlemsorganisasjoner kan søke om tilskudd til kurs og annen organisert opplæring. Det kan[...]
Les mer Les mer

Hvordan søke tilskudd

15. mars 2021
Denne filmen er en detaljert gjennomgang av hvordan du bruker Tilskuddsportalen til å søke K-stud om tilskudd til kurs og studiegrupper. Filmen[...]
Les mer Les mer

Inspirasjon

Vi vil fremme livslang læring i kristne trossamfunn, organisasjoner og menigheter.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!