Søk tilskudd til kurs og studiegrupper

Søknadsportal for 2020

Skal du søke om tilskudd til kurs og studiegrupper som er avsluttet i 2020?

Søk tilskudd i MineKurs her!

Ny tilskuddsportal fra 2021

Skal du søke om godkjennelse av ny studieplan?
Eller søke om tilskudd til kurs og studiegrupper som starter opp i 2021?

Søk i den nye tilskuddsportalen her!

Merk at tilskuddsreglene for 2021 vil bli noe endret fordi det nettopp er kommet en ny forskrift til voksenopplæringsloven. Nå kan dere ha opplæring med bare 4 kurstimer – minstekravet er endret fra dagens krav på 8 kurstimer. Kravene til antall deltakere blir skjerpet inn. Vi kommer tilbake med mer informasjon. Følg med på nyhetssiden vår.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!