Skuffende nedgang i statsbudsjettet 2020

Forslag til statsbudsjett ble lagt fram kl 10.00 i dag. Regjeringen foreslår en nedgang på 10 millioner kr i tilskudd til studieforbundene. Nedskjæringen skal tas fra opplæringstilskuddet og vil derfor ramme kursvirksomheten direkte. For K-stud betyr det en nedgang i tilskudd på ca 800 000 kroner. Det vil si at langt færre kan få støtte til kursene sine. Medlemsorganisasjonene våre vil ikke kunne nå ut til så mange som før. Nedgangen tilsvarer ca 8000 kurstimer, eller ca 266 kurs og nær 2000 deltakere (de som fullfører med 75 % deltakelse) i våre medlemsorganisasjoner.

 

Overraskende og skuffende

– Kuttforslaget er både overraskende og skuffende. Det er veldig rart at regjeringen velger å kutte i bevilgningen samtidig som at vi står overfor store endringer med deling mellom to departement og endringer i lov og forskrifter, sier daglig leder i K-stud, Hege Irene Fossum. Dette er en ressurskrevende prosess, hvor vi samtidig skal opprettholde den pedagogiske virksomheten, fortsatt sikre god kvalitet på opplæringen og sikre stabilitet i tilbudet vårt. For å kunne nå målene i loven om demokratibygging, hindre utenforskap, bidra til inkludering, kulturelt mangfold, økt deltakelse og tilgang til kunnskap for alle er vi tvert imot avhengig av at ordningen styrkes, påpeker hun.

 

Hvordan kan vi nå målene i loven  med stadig mindre bevilgninger?

– Vi hadde som et minimum forventet kompensasjon for prisstigning. Voksenopplæringsforbundet har på vegne av studieforbundene bedt om økning i tilskuddet. Med regjeringens kuttforslag sitter vi igjen med mindre midler og når ut til færre kursarrangører og deltakere. De gode ordene om opplæringens betydning står i grell kontrast til forslaget til statsbudsjett. Sammenlignet med nivået på 1990-tallet har studieforbundenes tilskudd nå blitt halvert. Hvordan mener regjeringen at vi skal kunne leve opp til lovens mål med stadig mindre bevilgninger? avslutter Fossum.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!