Seminar om drift og ledelse

– Hensikten er å få påfyll både faglig og åndelig, og å samles til et sosialt erfaringsfellesskap, innledet seniorrådgiver i Normisjon Norge, Svein Granerud. – Vi er godt fornøyd fra vårt ståsted som arrangører, sier han i etterkant.

 

K-stud arrangerte sammen med Normisjon, Indremisjonsfordundet, Norsk Luthersk Misjonssamband og NM-hotels seminar for ansatte og styremedlemmer på kristne overnattingssteder.

På Hotel Norge, Kristiansand, ble det i hovedsak fokusert på drift og ledelse, men det var også seminarer om hvordan gjøre seg synlig i sosiale medier og hvordan møte ungdom med rusproblemer.

Blant seminarene ble Jan Spurkelands foredrag om relasjonsbasert ledelse trukket frem av flere, med positivt fortegn. Spurkeland har over 20 års erfaring med ledertrening og organisasjonsutvikling. Dessuten er han så vel foredragsholder som forfatter innen ledelsesfag.

Kjendiskokk Bård Greni og låtskriver, vokalist og poet, Trygve Skaug, sørget for god underholdning mellom slagene under de intensive dagene i Kristiansand.


Positive tilbakemeldinger

Seniorrådgiver i Normisjon Norge, Svein Granerud, er godt fornøyd med gjennomføringen når K-stud ringer han en snau uke etter avsluttet seminar. Sammen med Kåre Lid (NLM), Hege Irene Fossum (K-stud) og Per-Steinar Krogstad (NM-hotels) utgjorde han komiteen for arrangementet.

– Etter å ha fått arrangementet litt på avstand, hva er ditt inntrykk av gjennomføringen, Svein?

– Det var en god og positiv opplevelse. Det blir et godt miljø når kolleger møtes på denne måten. Vi er godt fornøyd fra vårt ståsted som arrangører, oppsummerer Granerud, som legger til at det var om lag 60 personer som deltok på det tre dager lange seminaret i Kristiansand.

– Har du fått noen tilbakemeldinger i etterkant av seminaret?

I etterkant har jeg ikke møtt noen, men underveis fikk vi gode tilbakemeldinger både muntlig og skriftlig. Alle tilbakemeldingene jeg har fått er veldig positive. Jeg tar det som et tegn på at vi har lyktes med det vi ønsket, avslutter leder i Normisjon Norge, Svein Granerud, på telefon til K-stud, som allerede nå røper at de ønsker å holde samme intervall på seminarene fremover. Det betyr at det legges opp til nytt seminar for ansatte og styremedlemmer på kristne overnattingssteder om to år.

 

K-stud fornøyd med gjennomføringen

Kristelig studieforbunds daglige leder, Hege Irene Fossum, var også godt fornøyd med seminaret.

Innlederne hadde veldig gode presentasjoner med praktisk stoff som engasjerte forsamlingen. Jeg har inntrykk av at det var matnyttig og inspirerende for de som var med. Jeg fikk tilbakemelding på at dette er det beste seminaret som NM-hotels har arrangert for leirstedene. Jeg hadde ikke anledning til å være med fra starten. Jeg hørte fra flere at foredraget til Jan Spurkeland om relasjonsbasert ledelse var spesielt bra og at det var inspirerende å få innføring i tilberedelsene av middagen fra kjendiskokk Bård Greni, forteller Fossum.

– Sitter du igjen med noen personlige høydepunkter fra seminaret, Hege?

Selv syns jeg foredraget om personalledelse var veldig bra. Jeg var spent på hvordan bibelvandringen i Kristiansand, som jeg hadde forberedt, ville fungere. Den ble en positiv opplevelse. Tilbakemeldingene viste at flere fikk ny innsikt og fikk gode opplevelser på det åndelige planet. Det store høydepunktet for meg var konserten med Trygve Skaug. Sangtekstene og diktene hans var dype og ekte, ispedd lun humor som satte hverdagens utfordringer og de større spørsmålene i perspektiv, avslutter daglig leder i Kristelig studieforbund, Hege Irene Fossum.

Les mer om enkeltseminarene her

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!