Vi øker satsene!

Høyere tilskuddssatser i 2016

I år øker vi timesatsene med 10 kr. Studiegrupper får nå 70 kr pr kurstime, kurs får 90 kr.

– Vi er veldig fornøyd med å kunne øke satsene i år, sier daglig leder Hege Irene Fossum. Vi har hatt stor vekst i antall kurstimer de siste årene. Og nå får vi god uttelling for veksten i form av mer statstilskudd, forklarer hun.

I 2015 var det en vekst på 2 %, årene før var veksten på 10 og 6 % målt i kurstimer. I 2016 får K-stud over 16,3 mill. kr til opplæring og administrasjon. Mesteparten av dette fordeles ut til kurs og grupper i våre medlemsorganisasjoner.

– Ved å øke tilskuddene ønsker vi å inspirere menigheter og organisasjoner til å fortsette å tilby opplæring for troen og livet. Vi håper økte satser bidrar til enda mer opplæring, og at vi kan nå ut enda bredere i forhold til ulike målgrupper.  Jeg vil også oppfordrer flere til å registrere studievirksomheten sin ved å søke oss om tilskudd, avslutter Fossum.

Et kor med 50 kurstimer i løpet av vårhalvåret 2016 vil få 4 500 kr i tilskudd – en økning på 500 kr.
En studiegruppe som samles 2,5 timer annen hver uke (ca. 25 kurstimer) vil få 1 750 kr – en økning på 250 kr.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!